Hvorfor er ASK vigtig?Kortlægning af kommunikation og implementering af et kommunikationshjælpemiddel stiller krav til såvel personen med kommunikationsvanskeligheder som netværket og hjælpemidlet, hvis man skal have en velfungerende løsning. Det er vigtigt, at der i dette netværk findes personer med viden om ASK, som kan være med til at igangsætte, følge op og udvikle kommunikationen. Der er sjældent én kommunikationsløsning, der kan opfylde alle behov. Ofte er der behov for både en teknisk og en ikke-teknisk løsning. Ved motoriske vanskeligheder kan det også være nødvendigt med særlig tilrettelæggelse af betjeningen af pc, fx ved hjælp af enkeltkontakter, joystik eller øjenstyring.


Teknologi i Praksis har mange års erfaring med kortlægning og implementering af kommunikationshjælpemidler til både børn, unge og voksne. Vi samarbejder med både private, kommuner og regioner, eksempelvis institutioner og hospitalsafdelinger.


Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi kan tilbyde.