Om projektetBorgere og medarbejdere fra Vikærgården i Aarhus Kommune var med til at teste selve løsningerne ifm. den eksisterende genoptræning. Teknologi i Praksis' opgave bestod i teknisk support samt udarbejdelse og udførelse af testsessionerne.


I alt blev der udført 57 tests af VR-løsningen, og 22 borgere og 3 terapeuter blev interviewet ift. deres oplevelse og erfaring med selve træningen.


Som resultat af de initiale tests blev der primært arbejdet videre med VR-løsningen. Der blev i projektet både anvendt Oculus Go og HTC VIVE headsets, selvom opgaverne i VR-miljøerne på de 2 platforme adskilte sig fra hinanden.


Overordnet var de fleste borgere begejstret for VR-platformen og var i høj grad optaget af at gennemføre de virtuelle øvelser. Der blev dog påpeget en række mangler i løsningen fra både borgernes og terapeuternes side. Dette omhandlede især at interaktionen i den virtuelle verden ikke fungerede tilstrækkeligt stabilt, elementer af øvelserne ikke passede til borgernes kognitive og funktionelle niveau, samt mangel på variation i miljø og øvelser.


Flere af borgernes og medarbejdernes observationer blev som en del af projektet omsat til specifikke ændringer i selve VR-løsningen, som fortsat er under udvikling af den spanske partner virksomhed Ideable.


Hvis du er interesseret i yderligere erfaringer med træning i VR, samt resultater fra VirtuAAL-projektet, så tag kontakt til Mikkel Svindt Fransgård, som var dansk projektleder på projektet.