Virksomhedens formålAt afprøve og udvikle teknologibaserede løsninger til udvikling af rehabiliteringen af borgere i alle aldre med funktionsnedsættelse i samarbejde med borgerne, netværk, offentlige og private institutioner, organisationer og virksomheder.


At medvirke til, at den enkelte borger tilbydes den optimale velfærdsteknologiske løsning i forhold til styrkelse af selvstændighed og deltagelse – herunder aktivitet, læring, kommunikation og omverdenskontrol.


At formidle viden via kurser og individuelle undervisningsforløb, arrangere temadage og indgå i kompetenceudvikling.


At skabe og formidle forbindelse og netværk mellem offentlige og private virksomheder og organisationer med interesse for velfærdsteknologi til gavn for borgere og fagfolk.


At være samarbejdspart i udviklingen af Rehabiliteringsparken MarselisborgCentret, så den seneste velfærdsteknologiske viden og erfaring kontinuerligt inddrages i forhold til rehabiliteringsinitiativer og projekter.