Om projektetRespektRum startede i 2016 med et tilbud målrettet borgere, der er visiteret til fleksjob, og som ud over arbejdsløshed har andre udfordringer, eksempelvis psykiske og fysiske helbredsproblemer.


Fokus for projektet er at udvikle nye metoder til at indsluse personer med nedsat arbejdsevne, og stille en arbejdsplatform til rådighed for personer, der har behov for jobafklaring/opkvalificering.


Projektet omfatter en bred vifte af samarbejdende aktører: det offentlige, private firmaer, socialøkonomiske virksomheder og frivillige foreninger.


Teknologi i Praksis er ikke længere en del af RespektRum, men du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om projektet.