Undervisning på grunduddannelser eller efteruddannelserSom medarbejder på social- og sundhedsområdet bliver det mere og mere vigtigt at have viden inden for velfærdsteknologi og kommunikation. Vi bliver nødt til at følge med udviklingen, og allerede få tilegnet denne viden fra grunduddannelserne.


Teknologi i Praksis har stået for denne eksterne undervisning i velfærdsteknologi på skolerne, hos f.eks. ergoterapeut- og sygplejerske uddannelsen, samt efteruddannelse for både terapeuter og sygeplejersker på intensive afdelinger. Undervisningen bliver tilrettelagt med både teori, praktisk afprøvning og opgaveløsninger.


Skal vi ud og undervise dine elever, som f.eks. uddanner sig til social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter, pædagoger, sygeplejersker mm.? Så kontakt os for en uforpligtende snak.