Undervisning på grunduddannelser eller efteruddannelserSom medarbejder på social- og sundhedsområdet bliver det mere og mere vigtigt at have viden inden for velfærdsteknologi og kommunikation. Vi bliver nødt til at følge med udviklingen og allerede få tilegnet denne viden fra grunduddannelserne.


Teknologi i Praksis har i flere år stået for ekstern undervisning i velfærdsteknologi på skolerne, eksempelvis på ergoterapeut- og sygplejerske uddannelsen samt efteruddannelser for både terapeuter og sygeplejersker på intensive afdelinger. Undervisningen bliver tilrettelagt med både teori, praktisk afprøvning og opgaveløsninger.


Skal vi ud og undervise dine elever som f.eks. uddanner sig til social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter, pædagoger, sygeplejersker mm.? Så kontakt os for en uforpligtende snak.